GIS-integratie | ZWINPROJECT

Om te kunnen beantwoorden aan deze doelstellingen werd een meerlagige onderzoeksmethodologie ontworpen, waarbij grootschalige datalagen op landschapsniveau worden gecombineerd met kleinschalige maar zeer gedetailleerde informatie op siteniveau. Al deze ruimtelijk-historische informatie werd verzameld in een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Dit software-platform laat toe om grote hoeveelheden historische, cartografische, bodemkundig, en archeologische data op een efficiente manier te verzamelen, visualiseren en analyseren. Onderstaande schema visualiseert de integratie, bronnenvariëteit, interpretatieniveaus en workflow van dit project.