Onderwaterarcheologie | ZWINPROJECT
Onderwateronderzoek in de Damse Vaart

Het vervallen centrum van Monnikerede werd in het begin van de 19e eeuw doorgraven met de aanleg van de Damse Vaart. Of er zich in de wanden of op de bodem van de het kanaal nog restanten van het stadje bevinden is niet geweten. Foto’s uit het midden van de jaren ’80 van de 20e eeuw tonen alleszins dat er vóór de toenmalige herstellingswerken nog sporen aanwezig waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken aan de Damse Vaart onthullen middeleeuwse restanten van Monnikerede in de kanaalwanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 2014 onderzocht een team van onderwaterarcheologen wat er op dit moment nog zichtbaar is in de kanaalwanden.

De betonplaten die bij de werken zijn aangebracht blijken echter de hele kanaalwand te bedekken. Dikke paketten sediment (afkomstig van de afgevallen bladeren van de bekende populieren langs het kanaal), dekken dan weer de bodem van het kanaal af. Verder onderzoek onder water leek dan ook niet opportuun.