Home | ZWINPROJECT

Zwinproject

Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens.
Een landschapsarcheologische bijdrage tot het Zwindebat.

Leer meer

Het onderzoek en zijn doelstellingen

Het middeleeuws havengebied van het Zwin is een dynamisch landschap dat eeuwenlang beïnvloed is door de interactie tussen natuur en mens. De brede zeearm van het Zwin maakte niet enkel van Brugge een economische en culturele metropool, maar kreeg er op zijn oevers ook een ketting van bloeiende voorhavens bij. Na 1500 waren de economische hoogdagen van Brugge en zijn voorhavens voorbij, verlandde het middeleeuwse havencomplex en bleven historici en archeologen achter met een rits ‘verloren dorpen’.
Al bijna 150 jaar wordt het onderzoek naar de verbinding van Brugge met de zee en de verdwenen dorpen aangevoerd door historici en bodemkundigen, terwijl de bijdrage van archeologen eerder beperkt is geweest. De laatste decennia echter heeft de landschapsarcheologie het potentieel van non-invasieve methodes aangetoond. Een combinatie van traditionele en nieuwe non-destructieve prospectietechnieken beloven een brede en waardevolle archeologische dataset aan te leveren, die tot een beter begrip van de evolutie van het Zwingebied kan leiden.

Drie Doelstellingen

1. De exacte locatie, morfologie en kwaliteit van bewaring van de verdwenen Zwinhavens detecteren. 2. Een interdisciplinaire studie naar de historische en landschappelijke ontwikkeling en regressie van het havengebied tussen Brugge en de Zwinmonding. 3. Ontwikkelen en evalueren van een geïntegreerde methodologie om dergelijke afgedekte landschappen te onderzoeken.

 

Op deze website kunt u de verschillende methodes en sites ontdekken. Zodra de resultaten beschik- en publiceerbaar zijn, wordt ook de website aangevuld.

 

Sites

Methodes

Status Quaestionis: het Zwindebat

Primaire bronnen

secundaire bronnen

Cartografisch materiaal

CAI

Zwindebat

...

View more

Remote Sensing

Luchtfoto’s

LiDAR

DHM-Vlaanderen

View more

Geofysische bodemsensoren

Electromagnetische inductie

Magnetometers

View more

Veldprospectie

Ruimtelijke analysetechnieken

Relevante patronen

Hoge-precisie prospectie

View more

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

Drone

Microtopografie

DTM

View more

Ruimtelijke reconstructie van geschreven bronnen

Ommelopers

Stadsrekeningen

Kerkrenten

GIS

View more

Prospectie van molshopen

Bioturbatie

Uitzeven

GIS-analyse

View more

Studie van ballaststenen

Petrografie

Herkomstbepaling

Hanze

zand

View more

Metaaldetectie

zegelmatrijs

munten

DGPS

Hoge precisie

View more

Onderwaterarcheologie

Damse Vaart

Duiksurvey

View more

GIS-integratie

View more

Zwinproject in beeld

View more

Publicaties

Posters

Blog / Media / Pers